Af Sofie Krog, sexologisk coach

Hvad er forskellen på selvværd og selvtillid?

Selvværd er det du er, selvtillid er det du kan og har.

Man kan sagtens have god selvtillid, hvor man stoler på sine egne evner, uden at have et godt selvværd, hvor man tror på sit eget værd. De er altså forskellige, men forstærker hinanden.

OM SELVVÆRD

Hvad er selvværd?

Selvværd er følelsen af at være god nok fuldkommen som man er – uafhængigt af ydre omstændigheder og andres bekræftelse. Selvværd er troen på, at man er værdig til at modtage kærlighed og omsorg, uden at behøve at gøre sig fortjent til det.

Selvværd dannes primært i barndommen gennem ubetinget kærlighed og opmærksomhed fra forældre og andre omsorgspersoner, men kan også dannes i voksenlivet gennem omsorg og ubetinget kærlighed til sig selv. Selvværd skabes gennem oplevelsen af at blive set, hørt, forstået og rummet – også i de svære situationer. Et godt selvværd hænger sammen med en stærk identitetsfølelse, som opnås gennem stabilitet og kontinuitet samt oplevelsen af at høre til.

 

Hvordan kommer et godt selvværd til udtryk?

Man tror på at andre mennesker vil en det bedste, og man tror på, at man fortjener kærlighed, omsorg og respekt. Man er ikke bange for, at dele ud af sin egen kærlighed, og man frygter ikke, at blive afvist. Man behandler sig selv godt, og tager afstand fra mennesker, som ikke gør. Man føler sig ikke bedre end andre, og man behøver ikke at sammenligne sig med andre, for at føle sig god nok.

 

Hvordan kommer et dårligt selvværd til udtryk?

Man mangler en fundamental tro på, at man er god nok, og man betvivler ofte andre menneskers intentioner. Man er bange for, at blive afvist og såret, så man holder igen med at dele ud af sin kærlighed og vise sårbarhed. Man kan være grænsesøgende og konfliktsøgende i et forsøg på, at finde ud af, hvor meget andre mennesker holder af en. Man kan være jaloux, fordi man frygter ikke at være god nok, eller ikke at kunne leve op til sin partners forventninger. Man kan være manipulerende, fordi det giver en oplevelse af kontrol og magt over andre, som kan skabe en følelse af sikkerhed og tryghed i relationer. Man sammenligner sig selv med andre, og hæfter sig ofte ved ydre værdier frem for de indre. Og man kan være enormt selvdestruktiv idet at man lader andre mennesker – især romantiske og intime partnere – behandle en dårligt, fordi man grundlæggende ikke tror, at man fortjener bedre.

 

Hvordan kan man styrke sit selvværd?

Beslut dig for, at du er god nok som du er. Stop med at søg bekræftelse for dit værd udefra. Træf alle beslutninger ud fra selvkærlighed, og forhold dig forstående, medfølende og tilgivende overfor dig selv. Indse at måden du behandler dig selv, afspejler sig i måden andre behandler dig – det vil sige, at du skal lære at sige fra når du bliver behandlet dårligt, og huske dig selv på, at du fortjener det bedste. Buddha sagde: ”Vi er hvad vi tænker”, hvilket betyder at du skaber dig selv gennem dine tanke – vælg dem derfor med omhu, og gør det til en vane, at tænke positive tanker om dig selv.

 

OM SELVTILLID

Hvad er selvtillid?

Selvtillid har at gøre med alle de udvendige ting, såsom kompetencer, præstationer og udseende. Selvtillid er som ordet antyder tillid til sig selv, altså troen på egne evner og færdigheder, samt troen på, at man kan finde ud af det, man sætter sig for.

Selvtillid er noget man opnår gennem succesoplevelser, ros og anerkendelse for præstationer og ydre kvaliteter. Selvtillid dannes især gennem andres opmærksomhed, men kan også forstærkes ved at dyrke det, man er god til, så man skaber succesoplevelser for sig selv.

 

Hvordan kommer god selvtillid til udtryk?

Man er ikke bange for udfordringer, og man frygter sjældent eksamener, jobsamtaler, prøver mm. Man stoler på egne evner, og ved at man altid vil gøre sit bedste – og at det er godt nok. Man forventer at lykkes med det man sætter sig for, og er vedholdende selvom man måske ikke lykkes første gang.

 

Hvordan kommer dårlig selvtillid til udtryk?

Man sammenligner sig altid med andre, og synes ofte de er bedre end en selv. Man underminerer egne kompetencer, og forventer sjældent ros og anerkendelse, selvom man dybest set hungrer efter det. Man taler måske overdrevet om sig selv og sine præstationer for at skjule, at man inderst inde ikke tror på sine egne evner. Alternativt taler man muligvis nedladende og underminerende om sig selv og sine præstationer, fordi man tror, at andre opfatter en på samme måde, som man opfatter sig selv.

 

Hvordan kan man styrke sin selvtillid?

Beskæftig dig med det du er god til, og som du holder af at lave. Acceptér dine svagheder, og fokusér på alt det du lykkes med i stedet for. Ros dig selv mange gange dagligt – og skriv det ned, når du har succesoplevelser, så du ikke glemmer dem. Vær ærlig og åben omkring dine usikkerheder og svagheder samt at du arbejder med dig selv, så andre ved, at kritik skal leveres konstruktivt og hensynsfuldt.

 

Du er velkommen til at læse mere om mig under “terapeuter” i menuen, eller se min hjemmeside: www.sofiekrog.dk

 

 

 

Online Terapeuterne